POLECAM USŁUGI PROJEKTOWE FIRMY AC-PROJEKT


O firmie

PRACOWNIA PROJEKTOWA AC-PROJEKT jest kontynuatorką Firmy Ogólno-Budowlanej powstałej w 1996 roku.

Doświadczenie zawodowe firmy oparto na praktyce przy opracowaniach projektów o szerokim zakresie tematycznym - przemysłowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej, a także modernizacjach i przebudowach, zdobywanej w Biurze Projektów "PIK" w Sosnowcu, "Unidom" w Katowicach, "Nova Krugel" w Chorzowie. Wśród obiektów przy projektowaniu których współpracowano można wymienić:

oraz wiele mniejszych obiektów budownictwa przemysłowego, usługowego, użyteczności publicznej jak również mieszkaniowego wielo i jednorodzinnego.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Największą zaletą Firmy jest jej elastyczność. Realizujemy zlecenie małe i duże dobierając każdorazowo optymalnie skład zespołu projektowego. Współpracujemy z inżynierami branżowymi na podstawie umów-zleceń i o dzieło, przyjmując za ich opracowania pełną odpowiedzialność. Współpracując z Klientem pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności urzędowych przejmując często całkowicie ten obowiązek. Dzięki szerokim kontaktom wśród firm budowlanych oferuję również swoją pomoc w znalezieniu najlepszego wykonawcy robót.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY